Logo Ordenis
באַפעלדאַנקאו×Ŗיו×ŖפאÖøטאÖøהקאÖøנטאַקטלינקה
 
 
 
 
 
שענקען
שיקן SMS

Ļīųėčņå ŃĢŃ ķą ķīģåš 1881 ń ņåźńņīģ:
ORDENIS
÷ņī įū ļīęåšņāīāąņü.
Ńņīčģīńņü ńīīįłåķč’ 1.00ˆ

Ó āąń äīėęķū įūņü šąēšåųåķū ļėąņķūå SMS:
* TELE2.lv - ļīēāīķčņå ķą 1600 č āźėž÷čņå ōóķźöčž ļėąņķūõ SMS
* LMT - ļīēāīķčņå ķą 80768076 č āźėž÷čņå ōóķźöčž ļėąņķūõ SMS

Ļīųėčņå ŃĢŃ ķą ķīģåš 1394 ń ņåźńņīģ:
ORDENIS
÷ņī įū ļīęåšņāīāąņü.
Ńņīčģīńņü ńīīįłåķč’ 1.00ˆ

Ļīųėčņå ŃĢŃ ķą ķīģåš 14401 ń ņåźńņīģ:
ORDENIS
÷ņī įū ļīęåšņāīāąņü.
Ńņīčģīńņü ńīīįłåķč’ 1.00ˆ

īįłåńņāåķķą’ īšćąķčēąöč’ ĪŠÄÅĶ įėąćīäąščņ

ינגוה & אÖøלעגגאÖøו "באַשטעלט" דאַנקען ינגוה און אÖøלעג פÖæאַ×Ø ×“×™ אנטדעקונג און אַ×Øיבע×Øפי×Øן צו די ×Øעבו×Øיאַל פון דע×Ø ×‘×œ×™×™×‘×˜ פון צוויי זעלנע×Ø ×¤×•×Ÿ דעם ×Øעד א×Øמיי.
×Øענאַ×Øהפּעפנטלעך אÖø×Øגאַניזאַציע "באַשטעלט" דאַנק צו אונדזע×Ø ×§×Öøלעגע - והע×Ø×” ×Øענאַ×Øהפּ, פÖæאַ×Ø ×“×™ דיטעקשאַן פון און הילף אין די עקהכיומיישאַן פון אַ דייַטש זעלנע×Ø. זעלנע×Ø ×Øיפע×Øד צו די ×Øעבו×Øיאַל פון די דייַטש בייה - וילעם.
וואַהדזשאַבאַ×Øביעד×Øīבאַ "אÖø×Øדעניה" דאַנק צו דע×Ø ×‘×Ö·× ×™×¦×¢×Ø ×•×•×Ö·×”×“×–×©×Ö·×‘×Ö·×Ø, פÖæאַ×Ø ××™× ×¤ÖæאÖø×Øמאַציע וועגן די דיהקאַווע×Øד בלייבט פון זעלנע×Ø ×¤×•×Ÿ די ×Øעד א×Øמיי און וועה×Øמאַטשט, ט×Øאַנהפע×Øד מיטגלידע×Ø "ב×Øāļו קאַפּו קאÖøמיטעדזשאַ", מעקלēŔאַנאַה וויענīבאַ לעģענדאַ און ביעד×Øīבאַ "אÖø×Øדעניה". ביעד×Øīבאַ "אÖø×Øדעניה" דאַנק צו דע×Ø ×‘×Ö·× ×™×¦×¢×Ø ×•×•×Ö·×”×“×–×©×Ö·×‘×Ö·×Ø ×¤Öæאַ×Ø ×“×™ דיטעקשאַן און אַ×Øיבע×Øפי×Øן צו די ×Øעבו×Øיאַל פון דע×Ø ×‘×œ×™×™×‘×˜ פון דע×Ø ×§×Öøמאַנדע פ×Øאַגמאַנׄ יל-2 947 הטן אַטאַק אַוויאַטיאÖøן ×Øעגימענט פּיילאַׄ העלד פון דע×Ø ×Øאַטן - פÖæאַ×Øבאַנד, הויפּט דזשאÖø×Øדזש טשע×ØנאÖøפף גע×ØאַהימאÖøוויטש און פייַל גואַ×Øדה יינגע×Ø ×”×¢×Øגעאַנט הט×ØעלקאÖøוואַ הטעפּאַן וואַהיליעוויטש. ביעד×Øīבאַ "אÖø×Øדעניה" דאַנק צו דע×Ø ×‘×Ö·× ×™×¦×¢×Ø ×•×•×Ö·×”×“×–×©×Ö·×‘×Ö·×Ø ×¤Öæאַ×Ø ×“×™ דיטעקשאַן און אַ×Øיבע×Øפי×Øן צו די ×Øעבו×Øיאַל פון דע×Ø ×‘×œ×™×™×‘×˜ פון ד×Øייַ זעלנע×Ø ×“×™ וועה×Øמאַטשט.
הטאַלקע×Ø69עפנטלעך אÖø×Øגאַניזאַציע "באַשטעלט" דאַנק צו אונדזע×Ø ×§×Öøלעגע הטאַלקע×Ø69, וואה געפונען די בלייבט פון אַ זעלנע×Ø ××™×Ÿ דע×Ø ×¢×Øשטע×Ø ×•×•×¢×œ×˜ מלחמה, און שיקן זיי צו אונדז. בלייבט עקהכיומד און ט×Øאַנהפע×Øד צו די ×Øעבו×Øיאַל.
×Øיהיעפנטלעך אÖø×Øגאַניזאַציע "באַשטעלט" דאַנק צו אונדזע×Ø ×§×Öøלעגע ×Ø×™×”×™, אÖøבנאַ×ØוזשעוושעגאÖø בלייבט פון ד×Øייַ ×Øעד אַ×Øמי זעלנע×Ø, און אַהיהטאַד אין זייע×Ø ×¢×§×”×›×™×•×ž×™×™×©×Ö·×Ÿ.
האַבאÖøטאַזשניקעפנטלעך אÖø×Øגאַניזאַציע "אÖø×Øדעניה" דאַנקען צו אונדזע×Ø ×§×Öøלעגע האַבאÖøטעו×Ø, אÖøבנאַ×ØוזשעוושעגאÖø בלייבט פון די דייַטש אַ×Øמי זעלנע×Ø ×–×™× ×˜ המוו. די נאÖøמען פון די זעלנע×Ø ×“×–×©×Öøהאַנן הפּעקקמאַנן - גאַנע×Ø. ט×Øאַנהפע×Ø×Øעד צו די ×Øעבו×Øיאַל פון דע×Ø ×‘×œ×™×™×‘×˜.
פאט×Øיאטן און קלוהאַיהביעד×Øīבאַ "אÖø×Øדעניה" יזהāקאַ דזīļו פּאַטעיקīבו ליעטאÖøטאַדזשאַם פאט×Øיאטן און קלוהאַיה פּאַ×Ø ×¤Ö¼×Ö·×Ø × ×¢×Ö·×¤Ö¼×’×œ×Ö·×‘Ä×˜×Öø קאַ×Øאַווī×Øו מי×Øהטīגאַה אַטליעקאַה מעקלēŔאַנו און נאÖøדאÖøŔאַנו וז אַפּגלאַבāŔאַנו čעט×Øאַה האַ×Øקאַנאַ×Øמידזשאַה קאַ×Øאַווī×Øו מי×Øהטīגאַה אַטליעקאַה.
הוהאÖøדזש, ×Øעזיק, בוו×Øידזשעפנטלעך אÖø×Øגאַניזאַציע "אÖø×Øדעניה" צו דאַנקען אונדזע×Ø ×§×Ö·×œ×™×’×– הוהאÖøדזש, ×Øעזיק, בוו×Øידזש אÖøבנאַ×Øוזשעוושיה בלייבט פון אַ זעלנע×Ø, מאַשמאÖø×¢×” די ×Øעד א×Øמיי. אויב ×¢×” זענען געפונען דו×Øך זוכן ענדזשאַנז 2 קנעפּלעך אין זייע×Ø ×©×œ×¢×›×˜ צושטאַנד (איינע×Ø ×¤×•×Ÿ די ×Øימען מיט די שטע×Øן פון די האÖøוועטן, די צווייט המאÖøלאַהט פון וואÖø×” איז שווע×Ø ×¦×• זאÖøגן), מאַוטפּיה (אין פּאַקאַׄ), אַ אונטע×Øשיידן מעטאַל פּ×Øט און אַ קעהטל פון טאַבלאַׄ צו דיהינפעקט וואַהע×Ø - דייַטש. און ווי אַ בלייַפעדע×Ø ××™×Ÿ די קעשענע פון ā€‹ā€‹×“×¢×Ø ×¤Ö¼×§×Ö·. בלייבט און פּע×Øזענלעך בילאÖøנגינגז פּאַהט צו די ×Øעבו×Øיאַל.
דעניהה77 און דאַע×ØאÖøןעפנטלעך אÖø×Øגאַניזאַציע "אÖø×Øדעניה" דאַנק דעניהה77 און דאַע×ØאÖøן דיהקאַווע×Øד אין 2009 דע×Ø ×‘×œ×™×™×‘×˜ פון פופצן זעלנע×Ø ××•×Ÿ קאַמאַנדע×Øז פון די ×Øעד א×Øמיי און פי×Ø - די וועה×Øמאַטשט.
וואַהדזשאַ & יוואÖøביעד×Øīבאַ "אÖø×Øדעניה" יזהāקאַ דזīļו פּאַטעיקīבו ליעטאÖøטאַדזשי וואַהדזשאַ & יוואÖø פּאַ×Ø × ×¢×Ö·×¤Ö¼×’×œ×Ö·×‘Ä×˜×Öø קאַ×Øאַווī×Øו מי×Øהטīגאַה אַטליעקאַה מעקלēŔאַנו און נאÖøדאÖøŔאַנו וז אַפּגלאַבāŔאַנו דיוואַה האַ×Øקאַנאַ×Øמידזשאַה קאַ×Øאַווī×Øו מי×Øהטīגאַה אַטליעקאַה.
הקאַזאַטשניק, ניקאÖøלאַי און ×”×¢×Øגייעפנטלעך אÖø×Øגאַניזאַציע "אÖø×Øדעניה" דאַנק הקאַזאַטשניק-אַ, ניקאÖøלאַי און ×”×¢×Øגיי דיהקאַווע×Øד און ט×Øאַנהפע×Øד פÖæאַ×Ø ×§×•×•×•×Ø×¢ די בלייבט פון זעקה זעלנע×Ø ×¤×•×Ÿ די ×Øעד א×Øמיי.
קאַופּענהביעד×Øīבאַ "אÖø×Øדעניה" יזהāקאַ דזīļו פּאַטעיקīבו ליעטאÖøטאַדזשאַם קאַופּענה פּאַ×Ø × ×¢×Ö·×¤Ö¼×’×œ×Ö·×‘Ä×˜×Öø קאַ×Øאַווī×Øו מי×Øהטīגאַה אַטליעקאַה מעקלēŔאַנו און נאÖøדאÖøŔאַנו וז אַפּגלאַבāŔאַנו 6 האַ×Øקאַנאַ×Øמידזשאַה קאַ×Øאַווī×Øו מי×Øהטīגאַה אַטליעקאַה. ביעד×Øīבאַ "אÖø×Øדעניה" יזהāקאַ דזīļו פּאַטעיקīבו ליעטאÖøטאַדזשאַם קאַופּענה פּאַ×Ø × ×¢×Ö·×¤Ö¼×’×œ×Ö·×‘Ä×˜×Öø קאַ×Øאַווī×Øו מי×Øהטīגאַה אַטליעקאַה מעקלēŔאַנו און נאÖøדאÖøŔאַנו וז אַפּגלאַבāŔאַנו וויל וויענאַ קאַ×Øאַווī×Øאַ מי×Øהטīגאַה אַטליעקאַה.
אÖøהוואַלדביעד×Øīבאַ "אÖø×Øדעניה" יזהāקאַ דזīļו פּאַטעיקīבו ליעטאÖøטאַדזשאַם אÖøהוואַלד פּאַ×Ø ×Ö·×‘×Ö·×” אַ×Øמידזשאַה נעאַפּגלאַבāטאÖø קאַ×Øאַווī×Øו מי×Øהטīגאַה אַטליעקאַה מעקלēŔאַנו און נאÖøדאÖøŔאַנו וז אַפּגלאַבāŔאַנו 3 האַ×Øקאַנאַ×Øמידזשאַה קאַ×Øאַווī×Øו מי×Øהטīגאַה אַטליעקאַה און וויענאַ וועה×Øמאַטשטאַ קאַ×Øאַווī×Øאַ מי×Øהטīגאַה אַטליעקאַה. ביעד×Øīבאַ "אÖø×Øדעניה" יזהāקאַ דזīļו פּאַטעיקīבו ליעטאÖøטאַדזשאַם אÖøהוואַלד פּאַ×Ø ×Ö·×‘×Ö·×” אַ×Øמידזשאַה נעאַפּגלאַבāטאÖø קאַ×Øאַווī×Øו מי×Øהטīגאַה אַטליעקאַה מעקלēŔאַנו און נאÖøדאÖøŔאַנו וז אַפּגלאַבāŔאַנו וועל 2 האַ×Øקאַנאַ×Øמידזשאַה קאַ×Øאַווī×Øו מי×Øהטīגאַה אַטליעקאַה און וויענאַ וועה×Øמאַטשטאַ קאַ×Øאַווī×Øאַ (קיין אַלדאÖøניהאַ) מי×Øהטīגאַה אַטליעקאַה.